Jag är intresserad av att få veta hur lärcentra fungerar i Finland. Hur är kopplingen till högskola/universitet? ges kurser på högskolenivå? Vilka…

Frågan ställd
03.10.2006

Jag är intresserad av att få veta hur lärcentra fungerar i Finland. Hur är kopplingen till högskola/universitet? ges kurser på högskolenivå? Vilka distributionsformer förekommer? Finns det några framstående lärcentra - tel och e-postadress, please.

Svar

Besvarad
06.10.2006
Sist uppdaterat
06.10.2006

I Finland finns det inte ett system som direkt motsvarar den svenska Lärcentra-verksamheten. I Finland ordnar olika läroinrättningar och till dem hörande bibliotek möjlighet för studeranden att använda datorer och internet samt erbjuder övrig service. Till exempel vid universiteten kan man erbjuda mångsidig sevice. Till exempel lärcentret Aleksandria vid Helsingfors universitet erbjuder högklassig adb- och expertservice samt utrymmen till studerandena och personalen.

Lärocentret Alexandria:
http://www.helsinki.fi/aleksandria/svenska/
http://www.helsinki.fi/aleksandria/svenska/kontakt/servicenummer.htm

I Finland kan vem som helst idka högskolestudier utan att ha en examen som målsättning i medborgar-och arbetarinstitut samt vid öppna universitet.

http://www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/index.html
http://www.hel2.fi/arbis/

Finlands allmänna bibliotek erbjuder datorer och grupparbetsrum för medborgare. Till exempel Biblioteket 10 i Helsingfors, som har specialiserat sig på musik är en mötesplats i centrum och ett arbets- studie- och vistelseutrymme för alla. Man kan studera, göra grupparbeten, ordna föreningsträff i grupputrymmet eller bara komma och trivas. Biblioteket är öppet varje dag och erbjuder service från kundarbetsstationer till redigerings- och inspelningsutrymmen där man kan musicera med bibliotekets instrument, sjunga och göra inspelningar eller göra en egen musikvideo.

http://www.lib.hel.fi/sv-FI/kirjasto10/

I Helsingfors finns också Träffpunkt på Glaspalatset, en infopunkt som är öppen för alla http://www.lasipalatsi.fi/vuokralaiset/kohtaamispaikka_se.html

I några kommuner finns det också Lärcentrer för människor som har inlärningssvårigheter samt för åldringar.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.

Vad är ett vanligt husdjur som äter möss?