Finns Topelius Vintergatan översatt till finska? Och var kan jag hitta en bra engelsk version?

Frågan ställd
24.04.2018

Finns Topelius Vintergatan översatt till finska? Och var kan jag hitta en bra engelsk version?

Svar

Besvarad
24.04.2018
Redigerad
24.04.2018

Det finns ju en finsk översättning av Vintergatan. Du kan hitta dikten t. ex. i samlingen Runoja (WSOY, flera utgåvor) under titeln Linnunrata, översatt av Uuno Kailas. En engelsk version av Anna Krook, The milky way, kan du hitta i boken Songs of the North : a collection of poems (Söderström, 1926).

0 röster
Fann du informationen nyttig?
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Allowed HTML tags: <i> <b> <s>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Hur mycket är sex plus tre?

Skriv siffrorna med bokstäver.