Finns dikten med engelsk titel "The diver's clothes lie empty" av jalal al-din rumi översatt till svenska och vad heter den i så fall?

Frågan ställd
03.10.2017

Finns dikten med engelsk titel "The diver's clothes lie empty" av jalal al-din rumi översatt till svenska och vad heter den i så fall?

Answer

Besvarad
10.10.2017
Redigerad
11.10.2017

På Helmet-biblioteken (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) finns det bara en svensk lyriksamling av Rumi: Vassflöjtens sång. Man kan inte vara säker på hur dikten har översatts till svenska, men dikten du frågade efter verkar inte finnas i den här boken.

Enligt Melinda (finländska bibliotekens samkatalog) finns det bara några svenska översättningar av Jalal ad-Din Rumis böcker på finska bibliotek:

http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/ILDXGJT9YNBY6XH94A9PVAMT1NVUHU879…

Enligt Libris (Sveriges nationella bibliotekssystem) finns det flera i bibliotekens samlingar i Sverige:

http://libris.kb.se/hitlist?f=ext&q=f%c3%b6rf%3arumi+spr%c3%a5k%3aswe&r…

Kanske är det värt att fråga deras Fråga biblioteket-tjänst om saken:

http://www.kb.se/samlingarna/Sokhjalp/fraga-biblioteket/

0 röster
Fann du informationen nyttig?

Add new comment

Basic HTML without CKEditor

  • Allowed HTML tags: <i> <b> <s>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Hur mycket är sex plus tre?

Skriv siffrorna med bokstäver.