Filmen Greven av Monte Christo, 1961. Regissör Claude Autant-Lara. Fnnes den gamla filmen någonstans?

Frågan ställd
02.03.2018

Filmen Greven av Monte Christo, 1961. Regissör Claude Autant-Lara. Fnnes den gamla filmen någonstans?

Svar

Besvarad
02.03.2018
Redigerad
05.03.2018

Le Comte de Monte-Cristo har filmats många gånger.

Kopian av filmen Greven av Monte Christo, 1961 (Regissör Claude Autant-Lara) finns inte här i Finland.

1 röster
Fann du informationen nyttig?
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Allowed HTML tags: <i> <b> <s>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Hur mycket är sex plus tre?

Skriv siffrorna med bokstäver.