Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag är invandrare och skulle gärna lära mig finlandssvenska. Därför söker jag finlandssvenska ljudböcker - men jag kan bara hitta riksvenska från helmet.fi. Vad… 907 05.02.2014 Tyvärr är det så att finlandssvenska ljudböcker inte ges ut just alls. Uppläsarna är alltid rikssvenska, om t.ex en finsk översatt roman som Sofi Oksanens ”När duvorna försvann” ges ut som ljudbok. Mitt tips är att lyssna på radio! Finlandssvensk radio är i bästa fall riktigt bra, aktualitetsprogram, hörspel mm. Man kan också lyssna på programmen via datorn genom att gå in på yle.arena och klicka fram de svenska programmen. De har också ett arkiv där det finns trevliga arkiverade program. https://svenska.yle.fi/ https://arenan.yle.fi/radio/program/yle-vega https://svenska.yle.fi/x3m
Hur ska jag gå tillväga ifall jag vill donera egna böcker till något bibliotek? Tack på förhand! 1486 23.01.2014 På Helmet-sidor sägs det så här: Biblioteken tar emot bokdonationer efter behov. Biblioteken har rätt att föra böckerna vidare, t.ex. till en återvinningshylla. https://www.helmet.fi/sv-FI/Info/FAQ/FAQ__Material(960) Fråga mer på ditt närbibliotek.
Jag söker svenska översättningar av två olika dikter. 1. Den första är den elisabetanska poeten Robert Southwells dikt "The Nativity of Christ". 2. Den… 940 11.12.2013 Enligt Finlands nationalbibliografi Fennica, bibliotekens samkatalog Melinda och Sveriges KB (Kungl. Biblioteket) har de här dikterna inte översatts till svenska.
Min plånbok är stulen. Hur får jag stoppat, att någon lånar på mitt bibbakort? 980 10.12.2013 Förlust av bibliotekskort bör omedelbart anmälas till biblioteket. Anmälan kan ni göra vid vilket som helst VASKI-bibliotek. Ni är inte ansvarig för material som lånats med ett förkommet kort efter att ni gjort förlustanmälan till biblioteket. Ni behöver nödvändigtvis inte vara fysiskt närvarande på ett bibliotek för att göra en förlustanmälan, utan helt enkelt ringa till biblioteket. Genom att ge ert personbeteckning tas ert kort ur bruk. Genom att ringa till ett bibliotek tas ert kort ur bruk tillfälligt. Om ni råkar få tillbaka ert bibliotekskort, kan kortet aktiveras vid ett Vaski-bibliotek genom att ni visar ett identitetsbevis. För att fullständigt annullera ert bibliotekskort måste ni befinna er vid ett Vaski-bibliotek med ett...
Var hittar jag finska böcker om pedagogik i förskola 1397 04.12.2013 Här nedan finns några finska böcker om pedagogik i förskolan: - Lapsilähtöinen esiopetus / Timo Jantunen, Raija Lautela (toim.) (2011) - Pienet oppimassa : kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen / [toimittajat: Riitta Korhonen, Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila] (2010) - Arvioinnista opiksi : havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa / Johanna Heikka, Eeva Hujala, Leena Turja (2009) - Pedagogiikan palikat : johdatus varhaiskasvatukseen ja -kehitykseen / toimittaneet Aili Helenius ja Riitta Korhonen ; [valokuvat: Lauri Helenius ... et al.] (2008) - Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka / Annu Brotherus, Juhani Hytönen, Leena Krokfors (2002) - Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna /...
Var köper jag böckerna: Uppslagsverket Finland genom tiderna 690 25.11.2013 Du kan fråga Schildt & Söderström (http://www.sets.fi/Personnel.php eller info@sets.fi). Uppslagsverket Finland 1-5 kom ut 2003-2007.
Min mor nämde att Hbl hade en artikel om bibliotekarier och en kalender bibliotekarier gjort i Finland... Var hittar jag denhär kalendern? Tack på förhand! 1956 09.10.2013 Artikeln var kanske "I bibliotekariernas glamourösa värld: Lånade stunder" (Hbl 19.6.2013) Lainattuja hetkia / Lånade stunder / Borrowed moments 2014 finns också i Facebook https://www.facebook.com/Lainattujahetkia Kalendern kan beställas här: http://bit.ly/12uJ7wJ Pris 23€ + porto Delar av vinsten går till välgörande ändamål.
Jag undrar hur många kommunala bibliotek det finns på svensk- och tvåspråkiga orter i Finland, inklusive filialbiblioteken? Var hittar man överlag listor på… 1826 02.10.2013 Här finns statistik över kommunala bibliotek på svensk- och tvåspråkiga orter på fastlandet i Finland för år 2012: Enspråkig svensk kommun: 9 (antal bibliotek), 3 (huvudbibliotek), 6 (filial). Tvåspråkig komun med finska som flertalets språk: 131 (antal bibliotek), 17 (huvudbibliotek), 98 (filial). Tvåspråkig kommun med svenska som flertalets språk: 53 (antal bibliotek), 12 (huvudbibliotek), 39 (filial). Totalt: 193 bibliotek, varav 32 huvudbibliotek, 143 filialer och 18 anstaltsbibliotek. Ovanstående siffror inkluderar inte biblioteken på Åland. På Åland finns förutom Mariehamns stadsbibliotek 15 kommunbibliotek. I en av de åländska kommunerna finns det två bibliotek och i de övriga kommunerna endast ett. Sammanlagt finns det alltså 17...
Mitt förlag Bokverket har gett ut en skönlitterär bok om ett finskt krigsbarn, som redan har väckt intresse i Finland. Jag har via biblioteken.fi försökt… 4606 20.09.2013 Menar du Barbro Törnereds boken Finnpojken? Boken finns redan åtminstone i huvudstadsregionen i Helmet-bibliotekens samlingar. Det är möjligt att erbjuda boken till Btj:s listor och via dem till finska bibliotek. Men alla bibliotek väljer sina samlingar självständigt. Kontakta Btj: http://www.btj.fi/svenska/
Vem har fått äran för att ha författat slogan "connecting people"? Tack på förhand /David 2521 04.09.2013 Det var en inofficiell marknadsföringkommission vid Nokia som författade slogan "Connecting people" år 1992. Kommissionen grundades av kommunikationsdirektör Matti Saarinen. Ilmo Valtonen från Varis&Ojala skissade (och tecknade) logon.
Bibliotekarien! Jag letar efter sagor med temat "det är bättre att ha vänner" än att att "ha saker". Har du någon aning? Jobbar med barn i lågstadieåldern. 1515 03.09.2013 Det finns många böcker om vänskap, men det var mycket svårt att hitta böcker som handlar också om att "ha saker". Det enda berättelserna som hittades är de här två: "Gubben blir rik!" / Cecilia Davidsson, Helena Davidsson Neppelberg ”Prinsessan som inte ville leka” i sagosamlingen Nils Karlsson Pyssling av Astrid Lindgren Här finns ändå några sagor som handlar om vänskap: - Latte Igelkott reser till Lofoten / Sebastian Lybeck - Lille prinsen / Antoine de Saint-Exupéry - Ville och Vilda Kanin / Lennart & Ylva-Li Gustafsson - Sitti och katterna : en saga om vänskap / berättad av Sally Bahous - Mamma Mu och Kråkan / Jujja och Tomas Wieslander - Tubbe skaffar ett troll / text och bild av Mikael Borg
Jag ska skriva en magisteruppsats om barnlitteratur - vad som läses och varför - och behöver för den skull hjälp med mest lånade titlar i år. Har ni möjlighet… 2093 16.08.2013 Tyvärr finns det inte någon nationell statistik över de mest lånade titlarna på biblioteken. För att få reda på mest lånade titlar behöver du kontakta biblioteken enskilt och fråga efter deras egna statistikuppgifter.
Går det att låna TV-spel på biblioteket? 1557 15.07.2013 En del bibliotek har konsolspel för utlåning. Kontakta ditt eget bibliotek för att få veta mer om deras utbud.
Jag är finlandssvensk och bor i Sverige. Jag skulle väldigt gärna vilja lyssna på finlandssvenska ljudböcker och urvalet är ju naturligtvis större i Finland… 1732 11.07.2013 Det går att beställa ljudböckerna som fjärrlån från Finland. Fjärrlånen beställs via ditt bibliotek i Sverige. Kontakta ditt bibliotek och be dem hjälpa dig.
Finns Eino Leinos dikt Mä metsän polkuja kuljen (Maaliskuun lauluja 1896) på svenska? 1515 28.06.2013 Hej, Dikten finns översatt till svenska i nothäftet Enio Leino, till svenska av Barbara Helsingius, Fazer 1992 Dikten är översatt till svenska av Barbara Helsingius. Tag kontakt med ditt lokala bibliotek och se om du kan låna boken där.
Är det korrekt hos oss i Finland att använda "hen" i stället för han/ hon i uppsatser och rapporter? 852 14.06.2013 Det är säkert bäst att du tar kontakt med Institutet för de inhemska språken http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2469 för att få ett korrekt svar på din fråga.
Jag skulle vilja veta hur antalet biblioteksfunktionärer/bibliotekarier ser ut i hela landet. Har antalet funktionärer gentemot högskolueutbildad… 1136 11.06.2013 Statistik för allmänna biblioteken i Finland kan man undersöka i biblioteken.fi-sidor: http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/ På sidan Årliga rapporter (http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/arligarapporter.aspx) kan man se statistik-datan om till exempel antalet biblioteksfackliga eller biblioteksfackliga med högskoleutbildning och också övriga årsverken i hela landet. Det har gjort upp statistik över högskoleutbildade anställda bara tre år, från 2010. Därifrån kan man hitta till exempel de här data: Biblioteksfackliga Biblioteksfackliga Övriga årsverk med högskoleutbild årsverken Helsingfors 2012 376 174 45 2011 354 170...
Hur många utlån per invånare har de finska biblioteken i genomsnitt? Skillnad svensktalande/finsktalande? 1169 04.06.2013 Enligt Suomen yleisten kirjastojen tilastot (Statistik för allmänna biblioteken i Finland: http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/) har finska biblioteken 17,67 utlån per invånare (2012) Det finns tyvärr inte separat statistik över svensktalande/finsktalande utlån. Till exempel i Helsingfors lånar man 9,44 finska böcker och 0,44 svenska böcker per invånare (2012). Totalutlåning var 15,58 per invånare. http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/sokstatistik.aspx
Jag letar efter skönlitterära böcker med gröt eller öl som tema, till exempel en bok som utspelar sig mycket på pubbar eller en bok med en känslomässig scen… 1598 15.05.2013 Hej! Tack för er fråga. Här kommer svaret. Böcker med öl som tema eller pubar som en central händelseplats: - O’Forrell, John: Det bästa av två världar (2001). Michael Adams lever ett dubbelliv. Ibland på ena sidan Themsen med familj och småbarn, ibland på andra sidan floden med tre ungkarlar i 30-årsåldern. Så länge dubbelspelet håller har han det bästa av två världar. - Rimminen, Mikko: Öl, vänskap och tärningsspel (2007). Romanen skildrar tre trettioåriga dag-drivares liv under ett dygn i en förort till Helsingfors. Det är Marskalken, Biffen och Henninen som konfronteras med polis, ungdomar, biljettkontrollanter och ett motorcykelgäng. - Roberts, Nora: Solens diamanter (2002), Havets safirer (2004) och Pärlor från månen (2004). En...
Vad kallas det när koldioxiden hindrar värmen från stråla ut från jorden ? 723 15.05.2013 Koldioxiden absorberar värmestrålning och sålunda orsakar den globala uppvärmningen.